DÜZCE DİRENİŞİ 69. GÜN…

106

69. gün… Çalmadım, çırpmadım, yoksulun hakkını zengine peşkeş çekmedim, haksızlığa göz yummadım. İşte bu haklılığımla ekmeğimi geri kazanacağım.